Dansk AM Hub NEWS

* indicates required

Når du sender dine oplysninger, giver du samtykke til, at Dansk AM Hub som dataansvarlig må behandle dine oplysninger. Det er helt op til dig, hvilke oplysninger du ønsker at give Dansk AM Hub. Dansk AM Hub vil behandle dine oplysninger til markedsføring og forretningsmæssige formål. Det kan f.eks. være til udsendelse af nyhedsbrev og indbydelser til events samt til brug for Dansk AM Hubs aktiviteter og indsatser. Behandlingen vil ske i henhold til GDPR Artikel 6, stk. 1, litra a. Dine oplysninger vil blive opbevaret og behandlet af Dansk AM Hub, så længe de er relevante ift. formålene, hvortil de er indsamlet. Du kan altid henvende dig til Dansk AM Hub, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Du kan også altid anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine oplysninger eller begrænsning af behandling og til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet. Du har altid ret til at indgive en klage over behandlingen eller andet til Datatilsynet.